Disclaimer

Disclaimer

KBO Overijssel en de aangesloten afdelingen zijn de samensteller en uitgever van informatie op deze website. KBO Overijssel is zich volledig bewust van haar taak en besteedt samen met de webmaster van deze website de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid
KBO Overijssel en de webmaster van deze website kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaat door het gebruik van informatie die op deze website wordt aangeboden of door onvolledigheid van de geboden informatie.

Links van en naar de website
KBO Overijssel en de webmaster van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde, of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat KBO Overijssel en de webmaster van deze website de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Informatie gebruiken
KBO Overijssel en de webmaster van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en te printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBO Overijssel en de webmaster van deze website. Dit verzoek kan gedaan worden via het e-mailadres: info@kbo-overijssel.nl.